Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych jest dobrowolnym związkiem regionalnych i krajowych stowarzyszeń zarządców nieruchomości. W dniu 31 marca 1998 roku Komitet Założycielski złożył wniosek do sądu o rejestrację Federacji.

Komitet Założycielski tworzyli: Maria Kowalska – ŁSZN, Jacek Szopiński- ŁSZN, Halina Kulesza – WSZN; Krzysztof Staniszewski – WSZN, Jarosław Zieliński – PSZN; Jacek Pawelec – PSZN, Roman Nowak – WSWiZN, Przemysław Herman – WSWiZN, Zdzisław Dmowski – M-PSZN, Joanna Burkacka – Jurgiel M-PSZN.

W dniu 07 lipca 1998 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Krajowej PFSZN:
Skład I-szej Rady Krajowej. Uczestnikami byli: Jacek Bobczyński – ŁSZN, Maria Kowalska – ŁSZN, Jacek Szopiński – ŁSZN, Joanna Burkacka-Jurgiel – M-PSZN, Zdzisław Dmowski – M-PSZN, Jacek Pawelec – PSZN, Jarosław Zieliński – PSZN, Ewa Sienkiewicz – PSZN, Halina Kulesza – WSZN, Krzysztof Staniszewski – WSZN, Przemysław Herman – WSWiZN, Grzegorz Kordys – WSWiZN, Roman Nowak- WSWiZN.

Dzień 23 lipca jest dniem powstania naszej Federacji. W tym dniu Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował Polską Federację Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości z siedzibą w Warszawie.

W skład Federacji wchodzą Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości „WARECKA” w Warszawie

Łódzkie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Łodzi

Wielkopolskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Poznaniu

Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Gdańsku

Lubelskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Lublinie

Warszawsko-Mazowieckie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie

Dolnośląskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości we Wrocławiu

Regionalne Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Toruniu

Katowickie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Katowicach

Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości „Trójmiasto” w Gdańsku

Warszawskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie

Stowarzyszenie Europejski Instytut Gospodarczy w Warszawie

Jesteśmy organizacją społeczną, działamy na rzecz i w interesie naszych stowarzyszeń.

Działalność nasza oparta jest na pracy społecznej osób zrzeszonych w stowarzyszeniach.
Głównym celem naszej Federacji jest dążenie do stworzenia profesjonalnej obsługi rynku nieruchomości w zakresie zarządzania i administrowania, jego rozwoju i sprawnego funkcjonowania oraz dbałości o przestrzeganie na tym rynku zasad etyki zawodowej.
Cel ten realizujemy poprzez:

  • działania na rzecz rozwoju zarządu nieruchomościami,
  • działania na rzecz standaryzacji przepisów w zakresie zarządu nieruchomościami,
  • wydawanie publikacji i organizację szkoleń służących upowszechnianiu problematyki zarządu nieruchomościami,
  • współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej w celu stworzenia warunków rozwoju zarządu nieruchomościami,
  • propagowanie nowych technologii w budownictwie poprawiających warunki eksploatacji nieruchomościami,
  • organizowanie i prowadzenie na rzecz członków Federacji doradztwa prawnego, ekonomicznego, technicznego i organizacyjnego,
  • współpracę z innymi Federacjami i organizacjami krajowymi w zakresie sprawowania zarządu nieruchomościami,
  • udział w pracach organizacji międzynarodowych,
  • organizowanie międzynarodowych i krajowych wystaw, targów, seminariów związanych z budownictwem, nowoczesnymi systemami organizacji i zarządzania nieruchomościami,
  • propagowanie zasad etyki zawodowej i czuwanie nad jej przestrzeganiem.