OBOWIĄZKI ZARZĄDCY PRZY ZARZĄDZANIU NIERUCHOMOŚCIAMI WPISANYMI DO REJESTRU ZABYTKÓW

Celem szkolenia jest zaprezentowanie zagadnień związanych z zarządzaniem nieruchomościami wpisanymi do rejestru zabytków. Przedstawimy także możliwości jakie daje zarządzanie takimi nieruchomości i jak pozyskać środki na ich rewitalizację.


PROGRAM SZKOLENIA:
1.Podstawy prawne
– ustawa o ochronie zabytków
– prawo miejscowe

 

2.Zadania zarządców i innych uczestników rynku nieruchomości

 

3.Rewitalizacja zabytków
– uczestnicy
– programy
– beneficjenci

 

4.Kiedy ewidencja a kiedy rejestr

 

Koszt: 270 zł/osoba (200 zł dla Członków PFSZN)
Termin: 7 listopada 2011 roku
Godziny: 10:00 – 16.00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22


Osoba prowadząca: Ryszard Podladowski – licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej – Podkomisja ds. Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Od stycznia 2006 r. dyrektor Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego. Wykładowca i autor publikacji dotyczących planów zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi oraz opracowań z zakresu prawa spółdzielczego i katastru nieruchomości. Autor materiałów szkoleniowych dotyczących wykorzystania funduszy strukturalnych UE przez zarządców nieruchomości na projekty rewitalizacji nieruchomości.

Attachments