W dniu 15 października 2012 r. do biura Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych wpłynęła odpowiedź z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na skargę z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Treść w załączeniu.