Odpowiedź na list otwarty Ministra Sprawiedliwości i Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

W dniu 31 lipca 2012 roku do Sekretariatu prezydencji 10. Federacji wpłynęły dwa pisma w odpowiedzi na list otwarty 10 Federacji rynku nieruchomości przesłany w dniu 10 lipca 2012 roku do Pana Premiera. Pierwsze pochodzi z Ministerstwa Sprawiedliwości (sygnatura DSD – 051-269/12/2), drugie z Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej (sygnatura BN-3s-022-10/2012).

Treść listu otwartego