Szkolenie pt. „Zarządzanie kompleksem sportowo-rekreacyjno-hotelowym. Studium przypadku” w dniu 23 listopada 2011 r. ODWOŁANE