Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2009 w sprawie powołania Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej: