Szanowni Państwo,
Polska Federacja Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości zaprasza na cykl seminariów nt.:

1. „Profesjonalna obsługa Lokatora w pracy Zarządcy Nieruchomości”
Termin szkolenia: 23 września 2004 roku (czwartek) godz. 10.00 – 17.00.

2. „Sztuka porozumiewania się w pracy Zarządcy nieruchomości, czyli jak uzyskać od Lokatora to, co chcesz?”
Termin szkolenia: 22 października 2004 roku (piątek), godz. 10.00 – 17.00.

3. „Panowanie nad stresem w pracy Zarządcy nieruchomości”
Termin szkolenia: 19 listopada 2004 roku (piątek), godz. 10.00 – 17.00.

Jednodniowe seminaria są prowadzone w formie treningów interpersonalnych i komunikacyjnych. Ćwiczenia prowadzone są w grupach 25 osobowych ( liczba miejsc ograniczona)

Seminarium poprowadzi Pani Grażyna Białopiotrowicz — PERSONALITY TRAINING STUDIO w Warszawie, trener biznesu, trener rozwoju osobistego oraz umiejętności interpersonalnych, specjalista w zakresie marketingu politycznego i kreowania wizerunku.
Autorka i realizatorka wielu programów biznesowych, finansowanych m.in. przez Kanadyjsko-Polską Fundację Przedsiębiorczości.


” DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA

W ŚWIETLE NOWELIZACJI USTAWY O GOSPDARCE NIERUCHOMOŚCIAMI”

Termin szkolenia: 1 października 2004 ( piątek) godz. 10.00 – 15.00.

Jednodniowe seminarium obejmować będzie:
   I. Zarządzanie nieruchomościami.
   II. Doskonalenie kwalifikacji zawodowej.
   III. Kontrola działalności zawodowej zarządcy.
   IV. Odpowiedzialność zawodowa zarządcy nieruchomości.

Seminarium poprowadzi Pan Jacek Pawelec — Ekonomista, specjalność – inwestycje i nieruchomości. Zarządca nieruchomości, nr licencji 5388. Przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie.
Autor wielu publikacji w pismach specjalistycznych na temat zarządzania nieruchomościami, Redaktor prowadzący, współautor poradnika dla zarządców nieruchomości specjalizujących się w zarządzaniu nieruchomościami z wyodrębnionymi nieruchomościami lokalowymi.


Szczegółowe informacje na temat interesującego Państwa seminarium uzyskacie w Biurze PFSZN pod nr telefonu: 022/ 522-84-05 lub e-mail: ppffsszznnaaww@@ppffsszznn..ppll
Zapraszamy także na nasza stronę internetową wwwwww..ppffsszznn..ppll

PFSZN wydaje zaświadczenia o udziale w seminarium.
Zgodnie z art. 186 ust.2 (Dz. U. Nr 15) zarządca nieruchomości zobowiązany jest
do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych m.in. w konferencjach, seminariach i sympozjach naukowo – technicznych. W cenę seminarium wliczone są materiały i serwis kawowy.

Serdecznie zapraszamy

Małgorzata Ryniec
Dyrektor Biura PFSZN