Szanowni Państwo,

Każdy zarządca będący członkiem stowarzyszeń zrzeszony w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych może używać pieczątki zarządcy nieruchomości z logo Federacji wg wzoru zatwierdzonego przez Radę Krajową Federacji.

Ø Pieczątki wykonywane są przez Biuro PFSZN na wniosek zainteresowanego.

Ø Rejestr wydanych pieczątek zarządcy nieruchomości prowadzi Biuro PFSZN.

Ø Koszty wykonania i dostarczenia pieczątki ponosi wnioskodawca.

Ø Jak otrzymać pieczątkę:

  1. wypełnić wniosek,
  2. dokonać przelewu kwoty 120,00 zł na konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. – 45 1750 0012 0000 0000 3838 8789

Pieczątka z logo PFSZN jest jedną z form promocji naszych zarządców działających na rynku nieruchomości.

Mamy nadzieję, że skorzystacie z naszej oferty.

Zapraszamy

Katarzyna Matyszczak

Dyrektor Biura PFSZN