12 Profesorów Uczelni kształcących w zakresie gospodarki nieruchomościami wystosowało list do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina, wyrażając swoje stanowisko na temat deregulacji zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości.

W załączeniu treść pisma.