HARMONOGRAM SZKOLEŃ
Organizowanych przez SZN WARECKA ul. Warecka 9 lok. 100
wrzesień/październik
 
„Rola zarządcy w procesie developerskim”
19 września 2006r. godz. 15:00
cena dla członków SZN WARECKA 50 zł
dla pozostałych 80 zł
zapisy do 15 września 2006
 
Wykładowca: Michał Substyk


„Książka Obiektu Budowlanego oraz przeglądy obiektu określone przez Prawo Budowlane”
21 września 2006r. godz. 14:00
cena dla członków SZN WARECKA 50 zł
dla pozostałych 80 zł
zapisy do 15 września 2006
 
Wykładowca: Piotr Sawicki


„Seminarium przedegzaminacyjne dla zarządców”
22,23 września 2006r.
cena 300 zł
zapisy do 18 września 2006


„Ryzyka nazwane i nie nazwane w ubezpieczeniach nieruchomości”
26 września 2006r. godz. 16:00
cena dla członków SZN WARECKA  30 zł
dla pozostałych 50 zł
zapisy do 21 września 2006
Wykładowca: Grzegorz Strawa


„Spółdzielczość mieszkaniowa w praktyce”
27 września 2006r. godz. 15:00
cena dla członków SZN WARECKA 80 zł
dla pozostałych 100 zł
zapisy do 21 września 2006
Wykładowca:  Andrzej Bednarczyk


„Prawo podatkowe w praktyce. Prowadzenie działalności przez osoby fizyczne.”
28 września 2006r. godz. 15:00
cena dla członków SZN WARECKA 90 zł
dla pozostałych 130 zł
zapisy do 21 września 2006
Wykładowca: mec. Beata Pietrzak


„Gospodarka energetyczna w zasobach mieszkaniowych”
3 października 2006r. godz. 15:00
cena dla członków SZN WARECKA 100 zł.
dla pozostałych 140 zł.
zapisy do 25 września 2006
Wykładowca: Andrzej Gołąbek


„Sprawozdawczość wspólnoty mieszkaniowej. Ewidencja przychodów i kosztów wspólnoty”
9 października 2006r. godz. 15:00
cena dla członków SZN WARECKA 90 zł
dla pozostałych 130 zł
zapisy do 2 października 2006
Wykładowca: Michał Czapliński


„Ocena stanu technicznego budynków i budowli”
18 października 2006r. godz. 15:00
cena dla członków SZN WARECKA 90 zł
dla pozostałych 130 zł
zapisy do 12 października 2006
Wykładowca: Andrzej Karp

 
 
Miejsce szkolenia uzależnione od wielkości grupy uczestników.
 
Karta zgłoszenia w załączniku.