W 2013 r. odbyły się cztery posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej, w których brał udział przedstawiciel PFSZN:

– 3 stycznia 2013 r.,

– 4 stycznia 2013 r.,

– 24 stycznia 2013 r.,

– 7 lutego 2013 r.

Planowane posiedzenie w dniu 20 lutego 2013 zostało odwołane.

W załączeniu:

– stenogram z prac Komisji Nadzwyczajnej w dniu 7 lutego 2013 r.

– tabela z zestawieniem poprawek (nasza ustawa str. 56-60)

– urobek dotychczasowej pracy Komisji (nasza ustawa str. 47-57 i przepis przejściowy str. 115).

Więcej informacji można zobaczyć na stronie sejmowej.