REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Szanowni Państwo,

Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych ma zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w  projekcie pt. „Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników branży gospodarowania nieruchomościami” dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie woj. mazowieckiego.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych do efektywnego wykonywania zadań zawodowych zarządcy/zarządczyni nieruchomości i pośrednika/pośredniczki w obrocie nieruchomościami.

„PRAKTYKA ZAWODOWA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI”

W projekcie mogą wziąć udział pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw w województwie mazowieckim, zainteresowani uzyskaniem licencji zarządcy nieruchomości.

Uczestnicy muszą:

–         posiadać ukończone studia wyższe kierunkowe lub ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami,

–         posiadać pełna zdolność do czynności prawnych,

–         nie być niekarym.

Projekt skierowany jest do 25 osób, w tym:

–         13 kobiet i 12 mężczyzn, z których 13 osób powyżej 45 roku życia.

Szkolenie odbywa się w systemie weekendowym przez 6 miesięcy (150 godzin w sali i pracowni, 50 w obiektach – łącznie 200 godzin) na ul. Towarowej 22 w  budynku „Jupiter Centrum” w Warszawie w godz. 9:00 – 16:00.

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ W DNIU 18 CZERWCA 2011 R.

W „PRAKTYCE ZAWODOWEJ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI” mogą wziąć  udział 2 osoby z tej samej firmy.

Attachments