W dniu 23 maja 2012 roku został opublikowanych projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywania niektórych zawodów po konsultacjach społecznych. Projekt ten został skierowany do uzgodnień międzyresortowych.  W opublikowanym załączniku nr 1 umieszczono streszczenie uwag zgłoszonych w procesie konsultacji społecznych oraz stanowisko projektodawcy. Uwagi do projektu dotyczące ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. znajdą Państwo na stronach 87-116 Załącznika.


Attachments