Ustawa o zmianie prowadzenia usług – projekt www.mg.gov.pl z 30 listopada 2009 r.

 

 

Na stronie Ministerstwa Gospodarki http://www.mg.gov.pl/Prawo/Projekty+aktow+prawnych/Dzialalnosc+gospodarcza pojawił się wpis dotyczący naszej grupy lobbingowej oraz projekt dotyczący ustawy o zmianie prowadzenia uslug.