Projekt założeń projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przekazało Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych projekt założeń projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych wraz z tekstem regulacyjnym, z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag.

Jeśli mają Państwo jakieś uwagi do załączonego projektu prosimy o kierowanie ich bezpośrednio do Ministerstwa (Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ul. Współna 2/4, 00-926 Warszawa, bądź e-mailem: apolak@transport.gov.pl) lub do biura PFSZN (e-mail: pfsznes@pfszn.pl lub fax. 22 622 11 32).

Attachments