Projekt zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami zaakceptowany przez 8 Federacji

W odpowiedzi na planowaną deregulację zawodów związanych z rynkiem nieruchomości, Porozumienie 9. Federacji przeprowadziło procedurę uzgadniania własnego projektu zmian do ustawy o gospodarce nieruchomościami, a zaproponowane zmiany zgłosiło do Ministerstwa Sprawiedliwości. Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego wchodząca w skład Porozumienia nie zaakceptowała projektu ustawy, w związku z czym jest to projekt 8 Federacji.