Propozycja DSZN w sprawie nowelizacji ustawy „śmieciowej”

Zarząd Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych w dniu 31 lipca 2013 r. podjął Uchwałę nr 8/2013 w sprawie poparcia stanowiska Dolnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości z Wrocławia, zawartego w projekcie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W załączeniu proponowany przez DSZN projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, zachęcamy do zapoznania się z nim.