Protest Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

Protestujemy przeciwko deregulacji zawodów nieruchomościowych według propozycji Ministra Gowina.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy otwierającej dostęp do 49 zawodów, wśród nich znalazł się zarządca i pośrednik w obrocie nieruchomościami. Planowane zmiany są porażające i przerażające! Minister Sprawiedliwości chce, aby zawód zarządcy oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami, można było wykonywać nie tylko bez licencji, ale także bez odpowiedniego wykształcenia! Wystarczy ukończyć szkołę podstawową (!!!) i zostać wpisanym do rejestru, aby móc rozpocząć pracę w zawodzie.

Zarządca nieruchomości wykonuje bardzo ważną i obciążoną dużą odpowiedzialnością funkcję w gospodarowaniu i użytkowaniu lokami, budynkami mieszkalnymi i komercyjnymi. W przypadku zarządzania obiektami budowlanymi niezbędna jest bardzo szeroka wiedza z zakresu budownictwa, ekonomii, prawa oraz wielu innych dziedzin. Dodatkowo poziom tak wszechstronnego przygotowania zarządcy nieruchomości, jego odpowiednie wykształcenie, umiejętności i praktyka dają również rękojmię merytorycznego i kompetentnego kontaktu   z użytkownikami i właścicielami nieruchomości.

Dopuszczenie do obsługi nieruchomości ludzi bez kierunkowego wykształcenia i odpowiedniego przygotowania praktycznego do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości spowoduje, że zostanie zachwiane bezpieczeństwo obywateli oraz wzrośnie niebezpieczeństwo narażenia ich na straty finansowe.

Zawody nieruchomościowe, w tym w szczególności zawód zarządcy nieruchomości, zgodnie z art. 185 ust 1c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) ma bezpośredni wpływ w przypadku zdarzeń lub zagrożeń życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, o których mówi prawo budowlane, podejmując decyzje i dokonując czynności wykraczające poza codzienny zakres obowiązków mających na celu zapobieżenie tej szkodzie. Postarajmy się dostrzec interes obywatela, który ma prawo czuć się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania czy też w miejscu pracy. Lekceważenie roli zarządcy, z pewnością doprowadzi do kolejnych tragedii w budynkach, których niestety doświadczyliśmy w przeszłości (vide: katastrofa hali wystawienniczej w Katowicach).

Jeśli do branży wejdą osoby niewykształcone, nie mające rozeznania na rynku nieruchomości, usługi świadczone przez te zawody drastycznie stracą na jakości, zacznie się pojawiać coraz więcej oszustów, a ludzie stracą zaufanie do zarządców i pośredników!

Minister Sprawiedliwości tłumaczy, że planowane zmiany mają otworzyć rynek pracy na osoby młode, czy jednak założenia Ministerstwa nie godzą w poczucie sprawiedliwości 50 tysięcy zarządców i pośredników? A co z latami poświęconymi na zdobywanie wiedzy i uprawnień? Tego nam nikt nie zwróci!!

Dlatego domagamy się, aby Jarosław Gowin wstrzymał swoje karygodne, niesprawiedliwe projekty, stanowiące zagrożenie dla całego rynku nieruchomości i gospodarki naszego kraju! Nawołujemy wszystkich Posłów RP do ROZSĄDKU i nieprzykładania ręki do DEREGULACJI, według propozycji Ministra Gowina, polskiego rynku nieruchomości i budownictwa, które odbywa się pod pięknym, medialnym hasłem: „większego dostępu do zawodów” !!!