PROTESTUJEMY PRZECIWKO LIKWIDACJI LICENCJI! POCZYNANIA MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI TO NIEPOROZUMIENIE!

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy otwierającej dostęp do 46 zawodów, których wykonywanie wymaga dziś odpowiedniego wykształcenia i uprawnień. Planowane zmiany będą dotkliwe – a nawet wręcz destrukcyjne – dla zawodów pośrednika i zarządcy nieruchomości. Minister Gowin chce znieść licencje i dopuścić do wspomnianych zawodów osoby całkowicie nieprzygotowane do zawodu!

 

Propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości są porażające i przerażające! Jarosław Gowin chce, aby zawód zarządcy oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami, można było wykonywać nie tylko bez licencji, ale także bez odpowiedniego wykształcenia! Wystarczy ukończyć szkołę podstawową (!!) i zostać wpisanym do rejestru, aby móc rozpocząć pracę w zawodzie.

 

W jednej z wypowiedzi Jarosław Gowin, minister sprawiedliwości, powiedział, iż spodziewa się protestów ze strony grup, które bronią swoich przywilejów „szkodliwych” dla reszty społeczeństwa. Ale czy wykształceni i KOMPETENTNI pośrednicy i zarządcy nieruchomości to szkoda dla społeczeństwa?? Nie! Jest wręcz odwrotnie: to dzięki ludziom, którzy aby dojść do zawodu muszą ukończyć studia wyższe, kierunkowe studnia podyplomowe oraz odbyć obowiązkową praktykę zawodową, kupujący i sprzedający nieruchomości mają merytoryczne wsparcie, są dobrze obsługiwani i wspierani na każdym etapie sprzedaży/kupna nieruchomości, a zarządzanie nieruchomościami odbywa się na wysokim poziomie. Jeśli do branży wejdą osoby niewykształcone, nie mające rozeznania na rynku nieruchomości, usługi świadczone przez te zawody drastycznie stracą na jakości, zacznie się pojawiać coraz więcej oszustów, a ludzie stracą zaufanie do zarządców i pośredników!

Federacje i Stowarzyszenia zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami nawołują do wszczęcia protestów związanych z likwidacją licencji zawodowych !!! Nie może być tak, że skandaliczny temat zastępczy odwróci uwagę od prawdziwego problemu, jakim jest katastrofalny stan polskiego budownictwa i mieszkalnictwa! W Polsce brakuje przeszło 1 mln. mieszkań a kolejne około 500 tys. trzeba będzie wyburzyć w najbliższych latach z uwagi na zły stan techniczny, zaniedbania remontowe, jak i również wiek samych budynków – dodaje Arkadiusz Borek Prezydent Federacji Gospodarki Nieruchomościami, pełniący również funkcję Prezesa Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami. To jakaś abstrakcja i absurd !

Minister sprawiedliwości tłumaczy, że planowane zmiany mają otworzyć rynek pracy na osoby młode, czy jednak założenia Ministerstwa nie godzą w poczucie sprawiedliwości 50 tysięcy zarządców i pośredników? Co z dotychczas wyciągniętymi przez państwo polskie pieniędzmi na pozyskanie licencji przez te osoby? To kwota przeszło 0,5 mld złotych ! (koszt studiów oraz praktyk zawodowych x 50 tys. osób).  A co z latami poświęconymi na zdobywanie wiedzy i uprawnień? Tego nam nikt nie zwróci!! Dlatego nawołujemy, aby zarządcy nieruchomości i pośrednicy w obrocie nieruchomościami wsparli wszystkie federacje nieruchomościowe w protestach, wysyłając listy protestacyjne na adresy mailowe posłów (poniżej znajduje się plik z adresami mailowymi). Okażmy nasze niezadowolenie w kancelarii Prezydenta, Premiera, w Ministerstwie Sprawiedliwości, w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – niech nas usłyszą, niech wstrzymają swoje karygodne, niesprawiedliwe projekty, stanowiące zagrożenie dla całego rynku nieruchomości i gospodarki naszego kraju! Nawołujemy wszystkich Posłów RP do ROZSĄDKU i nieprzykładania ręki do DEREGULACJI polskiego rynku nieruchomości i budownictwa, które odbywa się pod pięknym, medialnym hasłem: „większego dostępu do zawodów” !!

 

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10    00-902 Warszawa

Fax: (48 22) 695-22-38

Mail: listy@prezydent.pl

 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
00-583 Warszawa,
Al. Ujazdowskie 1/3
tel.: (22) 694 60 00
faks: (22) 625 26 37
e-mail: kontakt@kprm.gov.pl
www.premier.gov.pl, www.kprm.gov.pl

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Centrala: +48 22 630-10-00

Departament Gospodarki Nieruchomościami
tel. 22 661 82 14
tel. 22 661 80 15
fax 22 621 24 47

 

Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
tel. 22 52 12 888

W załączeniu spis adresów i e-maili do posłów RP (kadencja 2011-2015)

Źródło: www.ign.org.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy otwierającej dostęp do 46 zawodów, których wykonywanie wymaga dziś odpowiedniego wykształcenia i uprawnień. Planowane zmiany będą dotkliwe – a nawet wręcz destrukcyjne – dla zawodów pośrednika i zarządcy nieruchomości. Minister Gowin chce znieść licencje i dopuścić do wspomnianych zawodów osoby całkowicie nieprzygotowane do zawodu!

Propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości są porażające i przerażające! Jarosław Gowin chce, aby zawód zarządcy oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami, można było wykonywać nie tylko bez licencji, ale także bez odpowiedniego wykształcenia! Wystarczy ukończyć szkołę podstawową (!!) i zostać wpisanym do rejestru, aby móc rozpocząć pracę w zawodzie.

W jednej z wypowiedzi Jarosław Gowin, minister sprawiedliwości, powiedział, iż spodziewa się protestów ze strony grup, które bronią swoich przywilejów „szkodliwych” dla reszty społeczeństwa. Ale czy wykształceni i KOMPETENTNI pośrednicy i zarządcy nieruchomości to szkoda dla społeczeństwa?? Nie! Jest wręcz odwrotnie: to dzięki ludziom, którzy aby dojść do zawodu muszą ukończyć studia wyższe, kierunkowe studnia podyplomowe oraz odbyć obowiązkową praktykę zawodową, kupujący i sprzedający nieruchomości mają merytoryczne wsparcie, są dobrze obsługiwani i wspierani na każdym etapie sprzedaży/kupna nieruchomości, a zarządzanie nieruchomościami odbywa się na wysokim poziomie. Jeśli do branży wejdą osoby niewykształcone, nie mające rozeznania na rynku nieruchomości, usługi świadczone przez te zawody drastycznie stracą na jakości, zacznie się pojawiać coraz więcej oszustów, a ludzie stracą zaufanie do zarządców i pośredników!

Federacje i Stowarzyszenia zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami nawołują do wszczęcia protestów związanych z likwidacją licencji zawodowych !!! Nie może być tak, że skandaliczny temat zastępczy odwróci uwagę od prawdziwego problemu, jakim jest katastrofalny stan polskiego budownictwa i mieszkalnictwa! W Polsce brakuje przeszło 1 mln. mieszkań a kolejne około 500 tys. trzeba będzie wyburzyć w najbliższych latach z uwagi na zły stan techniczny, zaniedbania remontowe, jak i również wiek samych budynków – dodaje Arkadiusz Borek Prezydent Federacji Gospodarki Nieruchomościami, pełniący również funkcję Prezesa Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami. To jakaś abstrakcja i absurd !

Minister sprawiedliwości tłumaczy, że planowane zmiany mają otworzyć rynek pracy na osoby młode, czy jednak założenia Ministerstwa nie godzą w poczucie sprawiedliwości 50 tysięcy zarządców i pośredników? Co z dotychczas wyciągniętymi przez państwo polskie pieniędzmi na pozyskanie licencji przez te osoby? To kwota przeszło 0,5 mld złotych ! (koszt studiów oraz praktyk zawodowych x 50 tys. osób).  A co z latami poświęconymi na zdobywanie wiedzy i uprawnień? Tego nam nikt nie zwróci!! Dlatego nawołujemy, aby zarządcy nieruchomości i pośrednicy w obrocie nieruchomościami wsparli wszystkie federacje nieruchomościowe w protestach, wysyłając listy protestacyjne na adresy mailowe posłów (poniżej znajduje się plik z adresami mailowymi). Okażmy nasze niezadowolenie w kancelarii Prezydenta, Premiera, w Ministerstwie Sprawiedliwości, w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – niech nas usłyszą, niech wstrzymają swoje karygodne, niesprawiedliwe projekty, stanowiące zagrożenie dla całego rynku nieruchomości i gospodarki naszego kraju! Nawołujemy wszystkich Posłów RP do ROZSĄDKU i nieprzykładania ręki do DEREGULACJI polskiego rynku nieruchomości i budownictwa, które odbywa się pod pięknym, medialnym hasłem: „większego dostępu do zawodów” !!

 

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10    00-902 Warszawa

Fax: (48 22) 695-22-38

Mail: listy@prezydent.pl

 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
00-583 Warszawa,
Al. Ujazdowskie 1/3
tel.: (22) 694 60 00
faks: (22) 625 26 37
e-mail: kontakt@kprm.gov.pl
www.premier.gov.pl, www.kprm.gov.pl

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Centrala: +48 22 630-10-00

Departament Gospodarki Nieruchomościami
tel. 22 661 82 14
tel. 22 661 80 15
fax 22 621 24 47

 

Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
tel. 22 52 12 888