„Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników branży gospodarowania nieruchomościami”

Szanowni Państwo,

Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych ma zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w  projekcie pt. „Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników branży gospodarowania nieruchomościami” dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie woj. mazowieckiego.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych do efektywnego wykonywania zadań zawodowych zarządcy i pośrednika w obrocie nieruchomościami 100 pracowników  zatrudnionych w małych i średnich przedsiębiorstwach zajmujących się pośrednictwem i zarządzaniem nieruchomościami (w tym 55 kobiet, 45 mężczyzn, 55 osób powyżej 45 roku życia), zgodnie z wymaganiami rynku w województwie mazowieckim.

Cel projektu zostanie osiągnięty w czasie realizacji projektu poprzez realizację celów szczegółowych:

A. REALIZACJA SZKOLEŃ PRAKTYCZNYCH W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI – podniesienie kwalifikacji 25 pracowników (w tym 13k, 12m, 13 os. pow. 45 r.ż.) w zakresie przygotowania do uzyskania licencji zarządcy nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy o gospodarce nieruchomościami (program 200 godzin, w tym 150 w sali i pracowni, 50 w obiektach). W projekcie mogą wziąć udział pracownicy zainteresowani uzyskaniem licencji zarządcy nieruchomości, którzy posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe lub ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie byli karani REKRUTACJA ZAKOŃCZONA.

 

B. REALIZACJA DWÓCH EDYCJI SZKOLEŃ DOSKONALĄCYCH DLA ZARZĄDCÓW I POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI – wyeliminowanie braków i zaktualizowanie wiedzy 50 pracowników posiadających licencję zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami – każda edycja po 25 osób (w tym 29k, 21m, 29 os. pow. 45 r.ż.) w zakresie zagadnień merytorycznych, których znajomość jest niezbędna w pracy pośrednika i zarządcy nieruchomościami (program po 32 godziny, po 2 zjazdy weekendowe/4 dni) REKRUTACJA ZAKOŃCZONA.

 

C. REALIZACJA SZKOLEŃ PODSTAWOWYCH „ABC MAKLERA RYNKU NIERUCHOMOŚCI” – nabycie wiedzy i umiejętności 25 pracowników (w tym 13k, 12m, 13 os. pow. 45 r.ż.) w zakresie niezbędnym do rozpoczęcia realizacji zadań w firmach zajmujących się pośrednictwem lub zarządzaniem nieruchomościami. W projekcie mogą wziąć udział pracownicy, którzy rozpoczęli pracę w firmach zajmujących się pośrednictwem i zarządzaniem nieruchomościami na stanowiskach pomocniczych i są zainteresowani nabyciem podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do szybkiego wdrożenia w zadania, z wykształceniem średnim lub wyższym (program 64 godzin; 4 zjazdy weekendowe/8dni) REKRUTACJA ZAKOŃCZONA.

 

Szkolenia będą organizowane w systemie weekendowym (poza godz. pracy, poza miejscem pracy), na ul. Towarowej 22 w  budynku „Jupiter Centrum” w Warszawie w godz. 9:00 – 16:00. W szkoleniu mogą wziąć udział 2 osoby z jednej firmy. Udział w projekcie wyklucza pośredników i zarządców prowadzących własną działalność gospodarczą.