„Droga sądowa a alternatywne metody rozwiązywania sporów”

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy na temat alternatywnych metod rozwiązywania sporów takich jak negocjacje, mediacje czy arbitraż

Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej jest zazwyczaj długotrwałe, sformalizowane i kosztowne, a strony postępowania sądowego nie mają wpływu na zapadłe rozstrzygnięcie, dlatego też wiele osób rezygnuje z dochodzenia swoich praw. Niewątpliwą zaletą postępowań alternatywnych jest ich szybkość jak również koszt. Tego typu postępowania są znacznie tańsze i mniej sformalizowane, a ich dysponentem są same strony.

Program szkolenia:

1. Co to jest konflikt:
– pojęcie konfliktu,
– źródła konfliktu,
– podstawowe sposoby zachowań w sytuacji konfliktowej,
– konflikt i jego pozytywy,
– reakcja na konflikt,
– sposoby radzenia sobie w sytuacji konfliktowej
2. Metody rozwiązywania konfliktów
3. Rozstrzyganie sporów a rozwiązywanie konfliktów
4. Dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego:

–  przesłanki,
–  główne zasady postępowania przed sądami powszechnymi,
–  koszty,
–  wady i zalety
5. Alternatywne metody rozwiązywania konfliktów (sporów): negocjacje, falycytacje mediacje, arbitraż:
–  definicje,
–  charakterystyka,
–  podobieństwa i różnice,
–  wady i zalety,
–  koszty
6. Negocjacje:
–  etapy negocjacji,
–  strategie negocjacyjne,
–  postawy w negocjacjach,
7. Mediacje:

–  zasady i przebieg mediacji,
–  korzyści z mediacji,
–  rodzaj spraw podlegających mediacji
–  zgłoszenie sprawy do mediacji,
–  koszty
8. Arbitraż:

–  specyfika postępowania arbitrażowego
–  arbitrzy i procedura
–  z jakimi sprawami do arbitrażu

Koszt: 280 zł/osoba (220 zł dla Członków PFSZN)

Termin: 30 grudnia 2011 roku

Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

Osoba prowadząca: Agata Maksjan – radca prawny, właścicielka kancelarii radcowskiej – specjalista w zakresie prawa gospodarczego (m.in. nieruchomości, leasing, umowy handlowe w obrocie gospodarczym, prawo pracy, windykacja należności), mediator – Członek Polskiego Centrum Mediacji, trener