„Grunt to grunt! Jak sprzedać działkę i nie wpuścić klienta w maliny”

Szkolenie dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką wartości nieruchomości i wpływu na nią różnych obciążeń i wad prawnych związanych z nieruchomościami.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Rodzaje gruntów
• Działka budowlana, działka rolna, działka przemysłowo-usługowa, działka siedliskowa, działka rekreacyjna – kompendium wiedzy na temat różnych rodzajów gruntów
• Podstawowe dokumenty stanowiące o charakterze danego gruntu

2. Interpretacja danych zawartych w podstawowych dokumentach dla oceny wartości danej działki
• Księgi wieczyste, zbiory dokumentów, akty własności ziemi
• Wypis z rejestru gruntów
• Wyrys z rejestru gruntów
• Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
• Mapy do celów prawnych i mapy do celów projektowych

3. Pułapki i problemy, z jakimi można się spotkać przy sprzedaży gruntów
• Pierwokup na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych
• Służebności
• Droga konieczna
• Współwłasności
• Dożywocia
• Brak planów zagospodarowania przestrzennego
• Stanowiska archeologiczne,
• Linie wysokiego napięcia
• Gazociągi
• Rurociągi
• Tereny podmokłe
• Tereny skażone
• Błędy w oznaczeniu granic działki
• Opłaty adiacenckie i renty planistyczne
• Rozbieżność numeracji, lub powierzchni danego gruntu

Koszt: 280 zł/osoba (195 zł/osoba dla członków PFSZN)
Termin: 29 grudnia 2011 roku
Godziny: 10:00 – 16.00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22


Osoba prowadząca: Joanna Lebiedź – Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego z rynkiem nieruchomości związana od 1988 roku, licencja Pośrednika i Doradcy Rynku Nieruchomości numer 756 w Polsce, autorka wielu publikacji prasowych, oraz analiz rynku nieruchomości, ekspert w dziedzinach psychologii sprzedaży i marketingu nieruchomości, doskonały praktyk obsługi rynku nieruchomości, negocjacji umów obrotu nieruchomościami, pracy na rzecz wyłącznie jednej strony transakcji.