„Inwestycja we wspólnocie-aspekty prawne i organizacyjne”

Szkolenie stanowi kompendium wiedzy na temat przygotowania i prowadzenia inwestycji, we wspólnocie mieszkaniowej. Bowiem inwestycja to nie tylko budowa obiektu budowlanego, ale także przebudowa, odbudowa, nadbudowa czy też remont. Temat jest niezwykle złożony pod względem prawnym, formalnym, technicznym i emocjonalnym. Należy ustalić cel, źródło finansowania i sposób realizacji. Istotne jest precyzyjne planowanie na każdym etapie oraz analiza ryzyka i zagrożeń. Sama realizacja budowy na „żywym organizmie” eksploatowanego budynku już jest przedsięwzięciem wymagającym niezwykle dopracowanej organizacji prowadzenia robót. Przedstawione zostaną przepisy prawa regulujące kwestie związane z przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji, a w tym prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego. Omówiony zostanie proces planowania z analizą zagrożeń, oraz możliwe sposoby finansowania. Podane będą praktyczne rady jak przygotować inwestycję, przeprowadzić ją i zakończyć. Przedstawione będzie zagadnienie rękojmi i gwarancji oraz kwestia ich egzekwowania. Wymaga przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do nadbudowy gruntownych analiz rynkowych, technicznych, ekonomicznych oraz prawnych.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Co to jest inwestycja
• Sposoby finansowania
• Sposoby realizacji

2. Aspekty prawne:
• kodeks cywilny
• ustawa o własności lokali
• rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
• ustawa prawo budowlane

3. Przygotowanie procesu inwestycyjnego:
• przygotowanie organizacyjne
• zaplanowanie inwestycji
• analiza ryzyka
• projektowanie
• pozwolenie na budowę (zgłoszenie)
• przygotowanie projektu wykonawczego i projektów branżowych

4. Realizacja inwestycji
• wejście na roboty
• nadzór i koordynacja realizacji prac
• zmiany w trakcie realizacji
• odbiory

5. Zakończenie inwestycji
• pozwolenie na użytkowanie
• rękojmia i gwarancja

 

Koszt: 250 zł/osoba (180 zł dla Członków PFSZN)
Termin: 12 grudnia 2012 roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Osoba prowadząca: Michał Substyk – wieloletni praktyk na rynku zarówno nieruchomości mieszkaniowych w starych i nowo wybudowanych zasobach, jak i nieruchomości komercyjnych. Licencjonowany zarządca nieruchomości z doświadczeniem deweloperskim w zakresie analiz rynku nieruchomości, planowania i realizacji procesów inwestycyjnych.