„Jak prawidłowo spełnić obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji eksploatacji obiektów? Odpowiedzialność zarządcy”

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Analiza zmian w ustawie prawo budowlane
  2. Podstawy prowadzenia KOB
  3. Metodologia dokonywania wpisów
  4. Ocena stopnia zużycia obiektów – ćwiczenia praktyczne
  5. Zasady prawidłowego wykonywania protokołów kontroli okresowych
  6. Rola protokołów w procesie likwidacji szkód
  7. Odpowiedzialność zarządcy w zakresie prowadzenia dokumentacji podstawowej
  8. Zasady prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej instalacji obiektowych

Koszt: 180 zł/os. (dla zrzeszonych w PFSZN) 250 zł/os. (spoza PFSZN)

Termin: 22 października 2013 roku

Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: Nowogrodzka 49/2, Warszawa

 

PROWADZĄCY SZKOLENIE: Witold Malinowski

Licencjonowany zarządca nieruchomości, zawodowo związany z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi. Były dyrektor ds. technicznych Centrum Handlowo- Rozrywkowego PROMENADA w Warszawie. Zaangażowany w działalność szkoleniową w zakresie zarządzania nieruchomościami.  Wykładowca problematyki związanej z zarządzeniem nieruchomościami. m.in. w SGH prowadzący praktyki zawodowe dla zarządców. Jest również Prezesem Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości WARECKA oraz Członkiem Zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej-podkomisji ds. zarządzania nieruchomościami