„Kompendium wiedzy pośrednika w obrocie nieruchomościami”

KURS WEEKENDOWY !!!

„Kompendium wiedzy pośrednika w obrocie nieruchomościami”

w dniach 10-11 grudnia 2011 r.

zdobądź 24 godziny obowiązkowego doskonalenia w jeden weekend !!!

Celem kursu jest przedstawienie najważniejszych informacji niezbędnych w pracy pośrednika w obrocie nieruchomościami. Na kursie zostaną poruszone zagadnienia związane z rozliczeniami podatkowymi, sztuką podpisywania umowy na wyłączność, marketingiem w Internecie i źródłami informacji o nieruchomościach. Kurs ma na celu przekazanie najważniejszych informacji niezbędnych w pracy każdego pośrednika w obrocie nieruchomościami.

 

DZIEŃ I

10 grudnia 2011 r.

Godziny

Temat

09.00 – 13.30

SKUTECZNY MARKETING W INTERNECIE – PAWEŁ KUREK
1. Rynek nieruchomości w Internecie – wprowadzenie do tematu, liczby, uświadomienie co do potencjału i dynamiki
2. Współczesny przedsiębiorca musi być obecny w Internecie – czyli o stronach internetowych, funkcje, zadania, grupy zainteresowanych, trendy, narzędzia
3. Internet jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej nowoczesnego przedsiębiorcy
4. Narzędzia wspierające sprzedaż usług
5. Jaka forma promocji w Internecie najbardziej się opłaca? Jak analizować skuteczność podjętych działań? Wykorzystanie Google Analytics do poznawania zachowań klientów.
6. Ciekawe przykłady z życia wzięte.

14.00 – 18.30

 

WYŁĄCZNOŚĆ – A EGZEKUCJA ZAPŁATY WYNAGRODZENIA. PRZYKŁADY ORZECZNICTWA SĄDOWEGO – JOANNA LEBIEDŹ
1. umowa wyłączna. Wprowadzenie – podstawowe różnice pomiędzy umową wyłączną a umowami „otwartymi”. Korzyści pośrednika, korzyści klienta. Pozyskiwanie umów na wyłączność. Problemy, zastrzeżenia, praktyczne wskazówki.
2. Charakter umowy o pośrednictwo na wyłączność, uwarunkowania prawne, zapisy obligatoryjne, zapisy zwyczajowe, zapisy „bezpieczne”, zapisy konieczne, zapisy niedozwolone, klauzule abuzywne.
3. Umowa na wyłączność. Zabezpieczenie pośrednika. Prawidłowa konstrukcja umowy wyłącznej. Klauzule abuzywne w umowach na wyłączność. Przykłady konstrukcji dającej gwarancję bezpieczeństwa otrzymania wynagrodzenia
4. Case study. Orzecznictwo sądowe, UOKiK a wyłączność. Przykłady powoływania się na klauzule abuzywne w orzecznictwie, oraz praktyczne zastosowanie rejestru klauzul w orzecznictwie sądowym.

 

DZIEŃ II

11 grudnia 2011 r.

Godziny

Temat

09.00 – 13.30

SZTUKA NEGOCJACJI, CZYLI JAK I KIEDY SKUTECZNIE I EFEKTYWNIE NEGOCJOWAĆ – ALEKSANDRA POŁCIK
1. Informacje, bez których nawet nie siadaj do stołu negocjacyjnego:
2. Przygotowanie
3. Opracowanie taktyki prowadzenia negocjacji
4. Organizacja negocjacji
5. Dochodzenie do TAK
6. Zamknięcie negocjacji

14.00 – 18.30

 

REGULACJE PRAWNE DLA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI – STAN AKTUALNY – MAŁGORZATA BAR
1. Omówienie celu i zakresu szkolenia stron transakcji
2. Omówienie najnowszych nowelizacji przepisów związanych z pośrednictwem
3. Nowelizacje przepisów mających wpływ na sytuację osoby
4. Przypomnienie najważniejszych nowelizacji z ostatnich 3 lat wpływających na proces realizacji usługi pośrednictwa i warunki transakcji
5. Przykłady orzeczeń różnych sądów oraz interpretacji
6. Krótka informacja o pracach nad nowelizacją ustaw już obowiązujących, o projektach nowych ustaw i rozporządzeń dotyczących działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

 

Koszt: 850 zł/osoba (700 zł dla absolwentów praktyk PFSZN)
Termin: 10-11 grudnia 2011 roku
Godziny: 09.00-18.30 (24 godziny w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22