Program kursu

Podstawowe zasady księgowości wspólnot mieszkaniowych.

 1. Wspólnota mieszkaniowa. Udziały w nieruchomości wspólnej. Osobliwy przypadek garaży stanowiących odrębny lokal. – 1h
 2. Rola i zadania zarządcy nieruchomości. Zadania wchodzące w zakres zarządzania nieruchomością. – 0,5h
 3. Koszty zarządu nieruchomością wspólną. Zasady partycypacji w kosztach – 0,5h
 4. Prawa i obowiązki właścicieli lokali – 0,5h
 5. Koncepcja ułomnej osobowości prawnej wspólnoty mieszkaniowej – 1h
 6. Zdarzenia gospodarcze – 0,5h
 7. Aktywa, pasywa, bilans. Wpływ zdarzeń gospodarczych na bilans– 1h
 8. Konto księgowe, dowód księgowy, pojedynczy i podwójny zapis – 0,5h
 9. Przychody, koszty – 0,5h
 10. Plan kont – 1h
 11. Podstawowe operacje na bilansie – ćwiczenie – 0,5h
 12. Czytanie dokumentów księgowych – ćwiczenie – 0,5h

 

Prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ewidencja zdarzeń gospodarczych we wspólnotach mieszkaniowych.

 1. Zasady rachunkowości wspólnot mieszkaniowych. – 0,5h
 2. Cele rachunkowości wspólnot mieszkaniowych– 0,5h
 3. Definicja rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej– 1h
 4. Opisywanie dokumentów– 0,25h
 5. Storna i zapisy techniczne (czarne i czerwone storna) – 0,25h
 6. Rozrachunki– 0,5h
 7. Wymogi wynikające z ustaw podatkowych– 0,5h
 8. Ustawa o ochronie danych osobowych a prawo właścicieli do informacji– 0,5h
 9. Plan kont wspólnoty mieszkaniowej. – 1h
 10. Podstawowe księgowania– 1h
 11. Ćwiczenia księgowe– 1h

 

Zasady sporządzania, księgowania i korygowania naliczeń i rozliczeń. Sprawozdanie wspólnoty mieszkaniowej.

 1. Naliczanie zaliczek – 2 h
 2. Ustalenie zasad rozliczenia kosztów wody, energii cieplnej i wywozu nieczystości. – 2h
 3. Sprawozdania wspólnoty mieszkaniowej. – 4h

 

Podatki wspólnot mieszkaniowych

 1. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych– 1h
 2. Ustawa o podatku od towarów i usług– 2,5h
 3. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych: – 0,5h
 4. Podatek od nieruchomości– 1h
 5. Opłata za środowisko– 0,5h
 6. Sporządzanie deklaracji podatkowych– 1,5h
 7. Sprawozdania dla GUS i banków (w przypadku zaciągania kredytów) – 1h

 

Liczba godzin – 32 godziny edukacyjne

Czas trwania: 4 dni

Koszt: 990 zł netto/osoba + 23% VAT

I zjazd: 16-17 listopad 2013 r.

II zjazd: 23-24 listopad 2013 r.

 • godz. 10:00-16:00
 • miejsce: Towarowa 22, Warszawa (budynek Jupiter Centrum, Wejście A)
 • dla uczestników szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego parkingu, wjazd od ulicy Miedzianej

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Michał Czaplińskilicencjonowany zarządca nieruchomości, absolwent Politechniki Wrocławskiej i The University of Vermont. Autor publikacji na łamach „Wspólnoty Mieszkaniowej”, współautor podręcznika „Księgowość i rozliczenia wspólnot mieszkaniowych”. Zajmuje się w finansami i rachunkowością nieruchomości mieszkaniowych.

Dorota Oleszczuklicencjonowany zarządca nieruchomości, ekonomista, posiada zawodowe uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, absolwent Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej w Warszawie, Politechniki Radomskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalsta z zakresu finansów i rachunkowości nieruchomości mieszkaniowych