„Kurs Pośrednika w obrocie nieruchomościami – warsztaty praktyczne dla agentów/doradców nieruchomości”

Program kursu został napisany z myślą o osobach, które są zainteresowane podjęciem zatrudnienia w zawodzie pośrednika w obrocie nieruchomościami bądź agenta/doradcy nieruchomości oraz wszystkim tym, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i doskonalić warsztat.

 

Szkolenie ma charakter interaktywnego warsztatu i zakłada aktywną partycypację uczestników, konsultację ich pomysłów oraz praktyczną naukę

 

Kurs składa się z dwóch części teoretycznej i praktycznej. Wykłady prowadzane są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę, prelegenci w swojej dotychczasowej pracy zrealizowali ponad 1000 transakcji kupna i sprzedaży, na co dzień prowadzą własne agencje nieruchomości. Otwarta forma kursu daje możliwość aktywnego udziału w zajęciach a małe grupy szkoleniowe pozwalają wykładowcą na indywidualne podejście do każdego z uczestników.

 

Zakres kursu Pośrednika w obrocie nieruchomościami – warsztaty praktyczne dla agentów nieruchomości i nie tylko jest bardzo szeroki, począwszy od zagadnień prawnych, podatków i opłat przez rodzaje umów do zagadnień praktycznych. Można również doskonalić się w prezentowaniu nieruchomości, tworzeniu i pozyskiwaniu ofert oraz prezentacji nieruchomości potencjalnemu klientowi. Swój warsztat można wzbogacić o negocjacje umów czy promowanie oraz zarzadzanie biurem, prelegenci szczegółową omówią techniki współpracy z innymi biurami oraz systemy informatyczne jakie można wykorzystać w codziennej pracy.

 

Program kursu dedykujemy szczególnie:

 • Osobom, które są zainteresowane podjęciem zatrudnienia w zawodzie pośrednika w obrocie nieruchomościami bądź agenta/doradcy nieruchomości.
 • Osobom, które obecnie wykonują czynności związane z obrotem nieruchomościami i chcą doskonalić oraz rozszerzyć swój warsztat.
 • Pracownikom agencji nieruchomości.
 • Osoby posiadające średnie i wyższe wykształcenie.
 • Wszystkich zainteresowanych tematyką kursu.

 

Koszt uczestnictwa w kursie: 950zł (dla osób z licencją)

950 zł +23%VAT dla osób bez licencji

Organizator zapewnia:

 • materiały szkoleniowe w formie papierowej wraz z długopisem i notatnikiem
 • przerwy szkoleniowe w towarzystwem serwisu kawowego
 • uczestnicy warsztatów otrzymują certyfikat ukończenia kursu oraz zaświadczenie potwierdzające zdobyć kwalifikacji zawodowych.
PROGRAM KURSU:
Dzień 1

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – wprowadzenie 1h

Podatki i opłaty w obrocie nieruchomościami. 1h

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami4h

 • Standardy Zawodowe Pośredników i Ustawa o gospodarce nieruchomościami,
 • abuzywne klauzule;
 • Umowa najmuwybrane zagadnienia Ustawy o ochronie praw lokatorów, najem okazjonalny i Kodeksu cywilnego
 • Umowa sprzedaży i umowa przedwstępna sprzedażypodstawowe zagadnienia, zabezpieczenia finansowe i prawne stosowane w obrocie nieruchomościami.

Inne wybrane, fundamentalne zagadnienia prawne, np.: 2h

 • ochrona danych osobowych,
 • spadkowe prawo,
 • notariusz,
 • pełnomocnictwo,
 • hipoteka,
 • wieczyste użytkowanie
 • wieczyste księgi,
 • ewidencje,
 • rejestry itp.

Dzień 2

Zasadnicze rodzaje praw do nieruchomości poznanie szeregu  czynności przy realizacji różnych transakcji, z wzięciem pod uwagę następstwa wykonywania poszczególnych działań, 6h

 • własność odrębna lokalu,
 • prawo spółdzielcze do lokalu,
 • gruntowa nieruchomość,
 • zabudowana nieruchomość itd
Zaznajomienie się z dokumentami potrzebnymi do podpisania przez zamawiających umowy: sprzedaży, najmu, dzierżawy lub zamiany nieruchomości 2h
PANEL  PRAKTYCZNY – ORGANIZACJA PRACY AGENTA NIERUCHOMOŚCI, MARKETING W NIERUCHOMOŚCIACH
Dzień 3

Zasady podpisywania umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. 3h

 • Otwarta umowa i umowa na wyłączność.

Zdobywanie ofert nieruchomości 3h

 • źródła informacji o nieruchomościach,

 • charakterystyka nieruchomości i oględziny,

 • zdjęciowa dokumentacja właściwa.

Skuteczne promowanie propozycji nieruchomości, 2h

 • marketingowe narzędzie w nieruchomościach.

Dzień 4

Przedstawianie nieruchomości klientom. 3h

Techniki negocjacyjne umów (najmem, sprzedaż, zakup) 2h

Zarządzanie biurem pośrednika w obrocie nieruchomościami, 1h

 • przydatne oprogramowanie ułatwiające pracę doradców nieruchomościowych.

Współdziałanie z innymi agencjami. System MLS. 1h

Kooperacja pośredników w obrocie nieruchomościami z organizacjami finansowymi i bankami. 1h

Termin:

I zjazd: 7-8 grudnia 2013 r.

II zjazd: 14-15 grudnia 2013 r.

Godziny: 10:00 – 16:00

Miejsce: Towarowa 22, Warszawa

budynek Jupiter Centrum, Wejście A

Dla uczestników szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego parkingu, wjazd od ulicy Miedzianej

PROWADZĄCY:

Magdalena Strzelecka – Absolwentka Ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim. Pośrednik w obrocie nieruchomościami- uprawnienia  UMiRM z 1999r.  nr licencji zawodowej 107. Wieloletni praktyk. Od 1991 r. do chwili obecnej  nieprzerwanie prowadzi  działalność gospodarczą jako współwłaściciel Biura Obrotu Nieruchomościami „EXPERT” w Łodzi. Jest uczestnikiem i współzałożycielem sieci wymiany ofert Centralny Bank Nieruchomości CBN. Od 1997 r.  wykładowca na kursach i warsztatach  oraz   studiach podyplomowych m.in. na Uniwersytecie Łódzkim w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Organizuje i prowadzi praktyki zawodowe. Członek  Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej (SPONPC) i Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości (PTEiDRN). Od 2003r. członek Państwowej Komisji Odpowiedzialności Zawodowej; w 2011r. odznaczona Honorową Odznaką Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Ministerstwa Infrastruktury za długoletni wkład pracy i rozwój Komisji.

Filip Wierzchowski – licencjonowany Pośrednik w obrocie nieruchomościami (Licencja nr 2995), właściciel biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami od 2000 r. Od kilkunastu lat aktywnie wykonuje czynności pośrednictwa, rekrutuje i szkoli agentów nieruchomości. W ostatnich latach specjalizuje się obsłudze rynku pierwotnego. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Warnie (Bułgaria). Absolwent Studiów Podyplomowych w Collegium Varsoviense w zakresie Audytingu i Certyfikacji Energetycznej. Ukończony kurs i praktyka zawodowa dla Zarządców Nieruchomości, praktyczne doświadczenie w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami. Licencjonowany syndyk masy upadłości (Licencja nr 468). W swojej dotyczchczasowej karierze zrealizował ponad 1000 transakcji !!!