„Ograniczenia merytoryczne i formalne umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami” szkolenie w dniu 14 kwietnia 2011 r. r.

Umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – ewolucja postanowień umownych w okresie ostatnich dwudziestu lat. Współczesne poglądy na umowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.


PROGRAM SZKOLENIA:

1. Umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – ewolucja postanowień umownych w okresie ostatnich dwudziestu lat. Współczesne poglądy na umowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.


2. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – klauzule niedozwolone.


3. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – skuteczność dochodzenia postanowień umownych w tym skuteczność dochodzenia wynagrodzenia.


4. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – co z tą wyłącznością. Mity i rzeczywistość wyłączności.


5. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – przykładowe teksty umów pośrednictwa.

 

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł dla Członków PFSZN)
Termin: 14 kwietnia 2011 roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

Osoba prowadząca: Zbigniew Kubiński – ekspert rynku nieruchomości, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego od 1989 roku zajmujący się pośrednictwem w obrocie Nieruchomościami. Od 1995 r. roku członek założyciel Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej z siedzibą w Łodzi i jego prezes w latach 1995-2001. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Prawnej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, przez blisko osiem lat był członkiem Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, w którym pełnił między innymi funkcję wiceprezydenta a także prezydenta PFRN. Posiada Złotą Odznakę PFRN i szereg innych wyróżnień. Członek honorowy kilku Stowarzyszeń rynku nieruchomości. Założyciel Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości.