„Perswazja czyli jak skutecznie wpływać na innych” szkolenie 26 września 2011 r.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom merytoryki z zakresu:

  • Istoty procesu komunikacji
  • Likwidowaniu lub niwelowaniu barier komunikacyjnych
  • Skutecznej komunikacji, czyli budowania trwałych mostów porozumienia
  • Rozpoznawania preferowanych stylów komunikowania się i praktycznej umiejętności dopasowania się do rozmówców
  • Zasad skutecznego przekazywania informacji oraz udzielania informacji zwrotnej.
  • Zabezpieczenia efektywności procesu komunikacji przez konkretne narzędzia wzmacniania przekazu oraz metody jej formalizacji.

PLAN SZKOLENIA:

Moduł I – Komunikacja – podstawowe narzędzie wywierania wpływu

•    komunikacja werbalna i niewerbalna,

•    prawa skutecznej komunikacji

•    zasady komunikowania,

•    komunikacja, a wywieranie wpływu

•    rozpoznawanie rozmówcy

•    rapport

Moduł II – Perswazja – czy to etyczne ?

•    etyka,

•    własne przekonania

•    aspekty społeczne i relacyjne

Moduł III – Techniki wpływu – czyli o co możesz wzbogacić spektrum swoich sposobów wpływania na innych

•    analiza stosowanych własnych sposobów perswazyjnych

•    reguły perswazji

•    Techniki wpływania: apel osobisty, ingracjacja, inspiracja,koalicja, konsultacja, legitymizacja, presja, racjonalizacja, wymiana

Moduł IV – Prawa perswazji w praktyce, czyli perswazyjny sposób budowania komunikatów; pytań

•    prawa perswazji

•    sposoby budowania sugestii

•    słowa klucze

•    słowa zakazane

•    aktywne słuchanie

•    ćwiczenia praktyczne

Moduł V – najczęściej popełniane błędy

•    Zgubiony cel

•    Brak dopasowania

•    Rutynowe podejście

•    Zbyt duży wybór

•    Brak uwzględnienia interesów drugiej strony

•    Słabe odwołania do emocji

•    Źle dopasowane motywatory

Koszt: 250 zł/osoba(195 zł/osoba dla członków PFSZN)

Termin: 26 września 2011 roku

Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

 

Osoba prowadząca: Aleksandra Połcik, absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydział Geodezji i Kartografii, Doktorantka na rodzimym wydziale. Trener w sztuce NLP certyfikat wydany przez Ph.D. Christina Hall NLP Meta Master Trainer; The Society of Neuro-Linguistic Programming California. Ośmioletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów rozwojowych. Działalność zawodowa przede wszystkim obejmuje edukację i rozwój sił sprzedaży. Od 5 lat pracuje w segmencie rynku nieruchomości i inwestycji.