„Podstawy prawne oraz praktyczne aspekty kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem”

Zarządzanie ryzykiem to oczywiście jeden z fundamentów kontroli zarządczej. Bez zarządzania ryzykiem ani kontroli ani zarządzania efektywnego nie ma .

Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;

2) skuteczności i efektywności działania;

3) wiarygodności sprawozdań

4) ochrony zasobów;

5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;

6) efektywności i skuteczności przepływu informacji;

7) zarządzania ryzykiem.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Normy ISO

2. Wymogi ustawy o finansach publicznych.

3. Zasady kontroli zarządczej

4. Procedury kontroli zarządczej

5. Zarządzanie ryzykiem

6. Przykłady procedur kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem

Koszt: 270 zł/osoba (200  zł dla Członków PFSZN)

Termin: 5 grudnia 2011 roku

Godziny: 10:00 – 16.00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

Osoba prowadząca: Ryszard Podladowski – licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej – Podkomisja ds. Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Od stycznia 2006 r. dyrektor Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego. Wykładowca i autor publikacji dotyczących planów zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi oraz opracowań z zakresu prawa spółdzielczego i katastru nieruchomości.