„Rekomercjalizacja galerii handlowej – czyli jak przekształcić starą galerię handlową w nowoczesne Centrum Handlowe i podnieść jego wartość?”

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Określenie optymalnego zagospodarowania nieruchomości z   uwzględnieniem   profilu komercyjnego nieruchomości;
 2. Analiza rynku lokalnego
 3. Doradztwo dotyczące pozycjonowania proponowanego obiektu,
 4. Stworzenie optymalnego zestawu potencjalnych Najemców
 5. Jaka analizować i oszacowywać rynkowe stawki czynszu możliwe do osiągnięcia w omawianym Centrum Handlowym
 6. Konsultacje na temat przeprowadzenia całego procesu inwestycyjnego
 7. Konsultacje na poziomie koncepcji architektonicznej,
 8. Doradztwo dotyczące optymalnego podziału przestrzeni oraz    zagospodarowania  terenu wokół obiektu, w tym infrastruktury i komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;
 9. Przygotowanie budżetu i prognoza przychodów z wynajmu
 10. Jak negocjować z Inwestorem i potencjalnymi Najemcami
 11. Kompleksowa obsługa dotycząca procesu wynajmu powierzchni
 12. Negocjacje warunków finansowych z potencjalnymi Najemcami
 13. Konsultacje i doradztwo w zakresie konstruowania umów najmu
 14. Jak negocjować umowy najmu z Najemcami
 15. Doradztwo w prowadzeniu kampanii marketingowej dla Centrum Handlowego

Program szkolenia realizuje 8 godzin edukacyjnych wg § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 80, poz. 475).

Koszt: 385 zł/osoba -dla osób posiadających licencję

385 zł + 23%VAT- dla osób, które nie posiadają licencji

Termin: 30 października 2013 roku

Godziny: 10:00 – 16:00 (8 godz. w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: Towarowa 22, Warszawa

budynek Jupiter Centrum, Wejście A

Dla uczestników szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego parkingu, wjazd od ulicy Miedzianej

* UWAGA! dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców czy rzeczoznawców majątkowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, szkolenia są zwolnione ze stawki VAT.

PROWADZĄCY SZKOLENIE: Małgorzata Fucik pracuje na rynku nieruchomości komercyjnych od 1998r. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała kolejno w firmach Auchan i TK Development. W ciągu trzynastu lat swojej działalności była odpowiedzialna za komercjalizację ponad 20 Centrów Handlowych na terenie całej Polski. W sumie wynajęła ponad 400.000 metrów kwadratowych w Galeriach Handlowych i Parkach Handlowych. Do najważniejszych zrealizowanych projektów należą Centrum Handlowe Auchan w Piasecznie, Centrum Handlowe Auchan Modlińska w Warszawie, Centrum Handlowe Auchan w Gdańsku, Centrum Handlowe Auchan we Wrocławiu, Centrum Handlowe Auchan w Sosnowcu, Centrum Handlowe Auchan w Mikołowie, Centrum Handlowe Auchan w Białymstoku, Centrum Handlowe Targówek w Warszawie, Centrum Handlowe Plejada w Sosnowcu, Galeria Pomorska w Bydgoszczy. Obecnie prowadzi firmę doradczą MM Real Estate, która świadczy usługi w zakresie komercjalizacji oraz tworzenia koncepcji Galerii Handlowych i Parków Handlowych. Uczestniczyła w wielu konferencjach dotyczących wynajmu powierzchni komercyjnych w kraju i za granicą. Jest członkiem Polskiej Rady Centrów Handlowych. Aktualnie wraz z firmą WPP uczestniczy w aranżacji przejść podziemnych Dwarca Centralnego w Warszawie.