„Sprawozdawczość i rozliczenia finansowe i podatkowe wspólnoty mieszkaniowej na moment bilansowy”

Zasady prowadzenia ewidencji rachunkowej i podatkowej. Sprawozdawczość finansowa i podatkowa.

 

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie. Wspólnota mieszkaniowa, jako podmiot prawa i podatnik


2. Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej w świetle przepisów i orzeczeń


3. Ewidencja rachunkowa zdarzeń gospodarczych we wspólnocie mieszkaniowej według prawa, techniki księgowe, metody ujmowania zdarzeń gospodarczych


4. Wynik finansowy we wspólnocie mieszkaniowej. Sprawozdanie finansowe


5. Ewidencja podatkowa podatku dochodowego od osób prawnych według zasad prawa podatkowego podstawą do ustalenia zobowiązania podatkowego. Sporządzenie CIT -8 i CIT – 8/0, krok po kroku


6. Ewidencja podatkowa dla celów ustalenia obrotu podatkowego VAT według norm art. 109 ustawy o podatku od towarów i usług. Rejestracja podatnika VAT czynnego i rozliczenia podatkowe


7. Rozliczenia zysku netto z właścicielami lokali. Prawo i orzecznictwo.
8. Odpowiedzialność podatkowa podatnika – wspólnoty mieszkaniowej, a odpowiedzialność osoby prowadzącej księgi rachunkowe

9. Przechowanie danych

Koszt: 270 zł/osoba (210 zł dla Członków PFSZN)
Termin: 13 grudnia 2011 roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22


Osoba prowadząca: Eugenia Śleszyńska
specjalista do spraw podatkowych wspólnot mieszkaniowych, autorka licznych artykułów dotyczących zobowiązań podatkowych m. in. w Krajowym Rynku Nieruchomości, Krakowskim Rynku Nieruchomości oraz wiele innych.