„Umowa o zarządzanie wspólnotą mieszkaniową, czyli jak bezpiecznie ułożyć wzajemne relacje”

Kiedy mija radość z podpisanego kontraktu na zarządzanie nową wspólnotą mieszkaniową przychodzą refleksje, że umowa o zarządzanie nie jest precyzyjna, że zarząd wspólnoty ma „za duże wymagania”, że wkładamy nieproporcjonalnie dużo wysiłku i pracy w stosunku do wynagrodzenia. Pojawia się frustracja, zniechęcenie, prace nie są realizowane zgodnie z oczekiwaniami drugiej strony. Kontrakt taki jest trudny do utrzymania przez dłuższy czas. Niewłaściwie przygotowane i przeprowadzone zakończenie współpracy często znajduje swój epilog w sądzie. Szkolenie ma za zadanie wskazanie podstaw prawnych regulujących stosunki zarząd wspólnoty – zarządca, omówienie problematyki dotyczącej umowy o zarządzanie, uwzględnienia w niej wymagań określonych przepisami prawa jak i interesów stron umowy. Podane będą wskazówki jak przeprowadzić prawidłowo zakończenie współpracy.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Przepisy prawa regulujące wzajemne relacje zarządca – zarząd wspólnoty
• ustawa o gospodarce nieruchomościami
• ustawa o własności lokali
• kodeks cywilny
• kodeks postępowania cywilnego

2. Umowa o zarządzanie
• podstawy prawne
• istotne elementy umowy o zarządzanie
• wzory umów;

3. Wzajemne wymagania a interes stron
• interes zarządcy
• interes wspólnoty
• interes zarządu wspólnoty

4. Zakończenie współpracy
• konflikty
• asertywność
• sposoby rozwiązania umowy
• wzajemne rozliczenia

5. Zalecane wzory postępowania i dobrych praktyk
• planowanie
• komunikacja
• sprawozdawczość
• kontrola

Koszt: 270 zł/osoba (210 zł dla Członków PFSZN)
Termin: 11 maja 2011 roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22


Osoba prowadząca: Michał Substyk
– wieloletni praktyk na rynku zarówno nieruchomości mieszkaniowych w starych i nowo wybudowanych zasobach, jak i nieruchomości komercyjnych. Licencjonowany zarządca nieruchomości z doświadczeniem deweloperskim w zakresie analiz rynku nieruchomości, planowania i realizacji procesów inwestycyjnych.