Na szkoleniu przedstawimy charakter prawny umowy przedwstępnej, różne modele umowy przedwstępnej. Wskażemy składniki niezbędne oraz takie o które może być umowa przedwstępna rozbudowana. Wskażemy jakie prawa i obowiązki rodzi umowa przedwstępna oraz uprawnienia konsumentów i ich wpływ na treść umowy oraz jej wykonanie


PROGRAM SZKOLENIA:


1. Elementy umowy przedwstępnej
– wskazanie na składniki niezbędne oraz elementy o jakie umowa może być rozbudowana, skutki prawne zamieszczenia dodatkowych postanowień umownych

2. Zawieranie umów przedwstępnych – formułowanie postanowień umownych, formułowanie dodatkowych postanowień (m.in. formułowanie warunków, termin zawarcia umowy ostatecznej), wytyczne z orzeczeń sądowych

3. Umowa przedwstępna na tle innych umów – wskazanie na inne umowy (np. umowa o negocjacje) o podobnym charakterze, jakie elementy powodują rozróżnienie pomiędzy umowami

4. Wykonywanie umowy przedwstępnej – jakie roszczenia wynikają z umowy przedwstępnej, jakie zdarzenia mają wpływ i jaki na tą odpowiedzialność

5. Umowa przedwstępna a umowa deweloperska – różnice oraz konsekwencja tych różnic dla praw i obowiązków stron umowy


6. Zagadnienia prawa konsumenckiego związane z umową przedwstępną
– uprawnienia konsumentów i ich wpływ na treść umowy oraz jej wykonanie

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł dla Członków PFSZN)
Termin: 25 listopada 2011 roku
Godziny: 10:00 – 16.00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

Osoba prowadząca: Karol Mikrut radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Warszawie. Miał sposobność pracować na rzecz klientów z różnych sektorów gospodarki, dzięki czemu uczestniczył w różnego typu projektach, dla przykładu nieruchomościowych, korporacyjnych czy też dotyczących mediów. Brał udział w projektach związanych z nabywaniem nieruchomości oraz ich gospodarczym wykorzystaniem.