Na szkoleniu zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z Vatem na rynku nieruchomości.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Podstawowe pojęcia
1. Towar: budynek, budowla, grunt,
2. Część budynku i budowli

II. Pojęcie podatnika
1) przedsiębiorca,
2) osoba nieprowadząca działalności gospodarczej
3) rolnik
4) podmioty występujące na rynku nieruchomości: zarządcy, pośrednicy
5) wynajmujący

III. Pojęcie działalności gospodarczej
1) w obrocie nieruchomościami
2) w ustanawianiu użytkowania wieczystego,
3) przy wywłaszczeniach i przejęciach z mocy prawa
4) w budowaniu na sprzedaż i wynajem
5) w wynajmowaniu nieruchomości

IV. Zakres VAT na rynku nieruchomości
1) dostawa towaru: sprzedaż, zamiana, aport, darowizna
2) odpłatne świadczenie usług: najem, dzierżawa, służebności, użytkowanie
3) sprzedaż prawa (udział w nieruchomości, ekspektatywa)

V. Rozliczenie VAT w obrocie nieruchomościami
1) powstanie obowiązku podatkowego
2) podstawa opodatkowania – grunty zabudowane i niezabudowane
3) stawki VAT

VI. Zwolnienia od VAT
1) budynki mieszkalne i niemieszkalne,
2) grunty przeznaczone i nieprzeznaczone pod zabudowę
3) pierwsze i kolejne zasiedlenie

VII. Podatek VAT w procesie inwestycyjnym
1) budowa na własne potrzeby
2) budowa na sprzedaż
3) odliczenia VAT – w roku 2010, planowane zmiany na rok 2011

VIII. Wynajmowanie nieruchomości
1) rozliczenia wynajmującego
2) rozliczenia najemcy


Koszt: 290 zł/osoba (210 zł dla Członków PFSZN)
Termin: 20 października roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

Osoba prowadząca: Stella Brzeszczyńska – Prawnik, doradca podatkowy, prowadzi Kancelarię Doradztwa Prawnego i Podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z obrotem i posiadaniem nieruchomości. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego dla biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Attachments