„Weryfikacja operatów szacunkowych (nie tylko dla rzeczoznawców majątkowych)”

Aktualne przepisy i standardy sporządzania operatów szacunkowych, a różne szkoły wyceny.


PROGRAM SZKOLENIA

 

Cześć I: Przepisy prawa normujące wycenę nieruchomości.

– Kto i w jakim celu może sporządzić operat szacunkowy?

– Jaka ma być zawartość operatu szacunkowego?

– Czy standardy zawodowe stanowią podstawę do „obalenia” operatu?


Część II: Wprowadzenie do warsztatu wyceny

– Omówienie podejść, metod i technik wyceny

– Podejścia w wycenie – jakie podejście można, a jakie trzeba stosować

– Teoria a praktyka – przykład – szukanie cech nieruchomości; zmiana cen w czasie


Cześć III: Trochę przykładów z operatów

– elementy formalne  w wycenie

– warsztat i technika

– nieruchomości porównawcze

– cechy i poprawki

 

Część IV: Pomyłki i błędy w operacie

– Jakie błędy najczęściej występują w operatach i jak do nich nie dopuścić?

– Jakie pomyłki i błędy dyskwalifikują operat?

– Co dalej z operatem i autorem może zrobić zamawiający?

– Jakie kary, zgodnie z obowiązującymi przepisami, grożą za orzeczone błędy?

 

Koszt: 320 zł netto/osoba + 23% VAT

Termin: 27 listopada 2013 r.

  • godz. 10:00-16:00
  • miejsce: Towarowa 22, Warszawa (budynek Jupiter Centrum, Wejście A)
  • dla uczestników szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego parkingu, wjazd od ulicy Miedzianej

Program szkolenia realizuje 8 godzin edukacyjnych wg § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 80, poz. 475).

* UWAGA! dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców czy rzeczoznawców majątkowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, szkolenia są zwolnione ze stawki VAT.

 

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Maria Mogiłko – mgr inż. architekt, rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami. Życie zawodowe związała z nieruchomościami – od projektowania, poprzez wykonawstwo, nadzór (absolwentka Politechniki Łódzkiej Wydz. Budownictwa i Architektury, uprawnienia 1991r), wycenę nieruchomości  (SGGW Wydział Ekonomiczny finansowanie , upr. UMiRM z 1997r nr Lic. 2431) – do finansowania (SGH Wydział Bankowości i Finansów) i pośrednictwa w obrocie (WSGN, upr. MI z 2010r nr 14985). Powołana w 1998r do pełnienia funkcji  biegłego sądowego w okręgu warszawskim z zakresu architektury i wyceny nieruchomości. Posiada również certyfikat do wyceny przedsiębiorstw (PFSRM 125/WP ) oraz uprawnienia audytora energetycznego (NAPE  nr 315) i do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (FPE 0997). Posiada wieloletnie doświadczenie w wycenie nieruchomości , specjalizuje się w szacowaniu nakładów na nieruchomości i odszkodowań. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Architekt i Nieruchomości POINT Maria Mogiłko.