„Zasady rozliczania mediów. Czyli jak należy stworzyć regulamin rozliczania mediów”

Program szkolenia

  1. podstawowe informacje o nieruchomości
  • wyposażenie w instalacje „mediowie”,
  • liczniki,
  • podliczniki,
  • własność infrastruktury,
  • podpisane umowy)

czyli co i za pomocą czego rozliczamy

  1. wiedza o potrzebach właścicieli w zakresie rozliczeń zaliczek wpłacanych na poczet zużycia mediów czyli czemu tak drogo
  2. Tabela służąca rozliczeniu mediów i możliwości jej analizy czyli dlaczego tak, a nie prościej
  3. Regulamin rozliczania mediów czyli jak postępować w zgodzie z ustawą i wyrokami sądów czyli wszystko, z czym spotykamy się okresowo, a zapomnieliśmy opisać w obowiązującym regulaminie

Program szkolenia realizuje 6 godzin edukacyjnych wg § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 80, poz. 475).

Koszt: 250 zł/osoba -dla osób posiadających licencję

250 zł + 23%VAT- dla osób, które nie posiadają licencji

Termin: 1 grudzień 2013 roku

Godziny: 9:00 – 13:30 (6 godz. w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: Towarowa 22, Warszawa

budynek Jupiter Centrum, Wejście A

Dla uczestników szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego parkingu, wjazd od ulicy Miedzianej

* UWAGA! dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców czy rzeczoznawców majątkowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, szkolenia są zwolnione ze stawki VAT.

 

PROWADZĄCY SZKOLENIE: Szkolenie poprowadzi Judyta Guzikow, zarządca nieruchomości, praktykująca zarządczyni nieruchomości, trenerka i szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem