Osoby, którym nadano uprawnienia i licencje zawodowe, podlegają wpisowi do centralnego rejestru zarządców nieruchomości. Z dniem wpisu do rejestru osoby te uzyskują prawo wykonywania działalności zawodowej jako licencjonowani zarządcy nieruchomości.

Rejestr znajduje się na stronie: http://www.mi.gov.pl/2-482c0ddde037d.htm

Wnioski z uaktualnieniami danych należy przesyłać na adres:

Ministerstwo Infrastruktury

Departament Nieruchomości

ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa