Osoby, którym nadano uprawnienia i licencje zawodowe, podlegają wpisowi do centralnego rejestru  zarządców nieruchomości. Z dniem wpisu do rejestru osoby te uzyskują prawo wykonywania działalności zawodowej jako licencjonowani zarządcy nieruchomości.
 
Rejestr do przejrzenia na stronie: http://www.mi.gov.pl/2-482c0ddde037d.htm
 
Wnioski z aktualnymi danymi należy przesyłać na adres:
 
Ministerstwo Infrastruktury
Departament Nieruchomości
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa