W dniu 15 maja 2012 r. w Klubie Spadkobierców w Łodzi odbyło się spotkanie, na którym przedstawiciele Porozumienia Federacji Rynku Nieruchomości dyskutowali  o wizycie u Ministra Sprawiedliwości oraz planowanych krokach w obronie rynku nieruchomości. W trakcie tego spotkania zostały nagrane wypowiedzi uczestników spotkania nt. deregulacji. Poniżej linki do ww. wypowiedzi:

Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych Maria Kowalska

Wiceprezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych Jarosław Zieliński

Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości Wojciech Kuc

Prezydent Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości Marek Majchrzak

Prezydent Federacji Gospodarki Nieruchomościami Arkadiusz Borek

Prezydent Federacji Polskiego Porozumienia Rynku Nieruchomości Zbigniew Kubiński