Zarząd:
Prezes Halina Grączewska

 

Dane teleadresowe:
ul. Rajmunda 15B
06-505 Warszawa
tel. 22 743 83 37
halinagraczewska@wp.pl