Zarząd:
Prezes Maria Kowalska
Dane teleadresowe:
ul. Piotrkowska 82
90 – 102 Łódź
tel./fax 42 633 40 03
biuro@lszn.pl; lszn@lszn.pl