Zarząd: Wiceprezes Tomasz Pardo

Dane teleadresowe:

ul. Kawęczyńska 36 lok. A003
03-772 Warszawa

tel./22/ 59 00 706

fax./22/ 59 00 704

www.eig.waw.pl

eig@eig.waw.pl