Zarząd:
Prezes Jarosław Zieliński 
Dane teleadresowe:
ul. A. Struga 16
80-116 Gdańsk
tel. 58 300 57 40
proman@proman.home.pl