Zarząd:
Prezes Jerzy Czajczyk
Dane teleadresowe:
ul. Koryznowej 2C
20-127 Lublin
tel. 601-165-216
lszn@lszn.lublin.pl