Samorząd Zawodowy

W dniu 30 maja 2008 roku zostało podpisane przez cztery federacje rynku nieruchomości porozumienie celem którego jest opracowanie projektu ustawy o samorządzie zawodowym (tekst porozumienia do pobrania).

Wspólne działania zmierzają do utworzenia Izb Samorządowych, które zrzeszać będą profesjonalistów rynku nieruchomości.

To doniosłe wydarzenie miało miejsce na konferencji zorganizowanej przez Federację Rynku Nieruchomości pt.: „Zawody nieruchomościowe w krajach Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych”.

Federację naszą reprezentowała Prezydent Maria Kowalska wraz z Bibianną Paluch-Koźmińską, Witoldem Malinowskim i Haliną Grączewską.

Federacji Rynku Nieruchomości gratulujemy bardzo udanej konferencji.

Więcej informacji na jej temat można znaleźć na stronie www.pfrn.pl

Podpisanie porozumienia było zwieńczeniem wielomiesięcznej wspólnej pracy federacji zrzeszających zarządców i pośredników nieruchomości.

Do prac nad samorządem zawodowym został powołany Zespół Roboczy w składzie:

  1. Aleksander Snarski – PFRN
  2. Jerzy Jankowski– PFOZiAN,
  3. Janusz Szmidt – PFRN,
  4. Jarosław Zieliński – PFSZN,
  5. Jerzy Prażuch – PFZN.

Ciałem doradczym zespołu jest 17 osobowa Grupa Doradców.

Federację naszą w Grupie Doradców reprezentują:

  • Maria Kowalska,
  • Eugenia Śleszyńska,
  • Halina Grączewska,
  • Bibianna Paluch-Kożmińska.

Przed zwolennikami samorządu zapewne długa i trudna droga.

Małgorzata Ryniec

Dyrektor Biura PFSZN