„Sprzedaż działek budowlanych i gruntów rolnych” seminarium 28 października 2010 r.

Pośredniczenie w sprzedaży tzw. działek, czyli wszelkiego rodzaju gruntów wymaga „gruntownej” wiedzy. Klient nie może kupić „kota w worku”. Od pośrednika musi uzyskać zapewnienie, że zaraz się wybuduje, że nie będzie prawa pierwokupu, że może działkę traktować jako lokatę kapitału.

PROGRAM SZKOLENIA

 

I. Ustalenie praw będących przedmiotem sprzedaży
1. Prawo własności.
2. Prawo użytkowania wieczystego.

II . Kwalifikowanie gruntów / wstępne ustalenie z jakiej ustawy nastąpi sprzedaż/.
1. Badanie księgi wieczystej.
2. Wypis z rejestru gruntów.
3. Wypis i wyrys .
4. Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego.
5. Prawomocna decyzja o warunkach zabudowy.
6. Pozwolenie na budowę.

III. Sprzedaż gruntów / praw/ w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.
1. Sprzedaż prawa własności. /Źródło powstania prawa, procedury, dokumenty, prawa, obowiązki, prawo pierwokupu/.
2. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego. /Źródło powstania prawa, procedury, prawo pierwokupu, opłaty, zwolnienia, obowiązek zabudowy/.

IV. Sprzedaż gruntów /praw/ w oparciu o przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
1. Prawo pierwokupu i prawo odkupu.
2. Agencja Nieruchomości Rolnych.
3. Warunkowa umowa sprzedaży.
4. Wytrącenie gruntów z produkcji rolnej /odrolnienie/.

V. Podatki VAT i dochodowy oraz podatek od czynności cywilno-prawnej.
VI . Pojęcie działki siedliskowej.
VII. Opłata adiacencka.
VIII. Renta planistyczna.

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł/osoba dla członków PFSZN)
Termin: 28 października 2010 roku
Godziny: 11:00 – 16:00 (siedem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

 

Osoba prowadząca: Jolanta Urban – licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami /lic.272/, od 1989 roku prowadząca własne biuro, wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym, UAM i w Wyższej Szkole Bankowej, prowadząca praktyki zawodowe. Wieloletni członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.

Attachments