Senat 16 maja 2013 r. przyjął 170 poprawek do ustawy deregulacyjnej

W dniu 16 maja 2013 r. Senat RP na 33. posiedzeniu przyjął 170 poprawek do ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Między innymi na wniosek senatora Jana M. Jackowskiego została przyjęta poprawka utrzymująca obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zarządców i pośredników oraz zarządcy i pośrednicy będą wykonywać swe czynności na podstawie umowy, która obowiązkowo będzie w formie pisemnej. Teraz ustawa zostanie skierowana do Sejmu.

W załączeniu druk ze zgłoszonymi poprawkami.

Kliknij, aby zobaczyć jak głosowali senatorowie.


Attachments