DZIĘKI TYM WARSZTATOM SZKOLENIOWYM DOWIESZ SIĘ:
• jak wykorzystywać spotkania do świadomego budowania swojego wizerunku,
• jakie mechanizmy psychologiczne kierują zachowaniem uczestników większych spotkań,
• jak wykorzystać te mechanizmy by spotkanie przebiegało sprawnie i w dobrej atmosferze,
• w jaki sposób zachować się aby wzmacniać własny autorytet u odbiorców,
• jak przygotować się do spotkania by jego prowadzenie mogło być przyjemnością,
• jak w praktyce doprowadzić do poczynienia niezbędnych uzgodnień,
• jak zapanować nad trudnymi uczestnikami i radzić sobie z „oporem” sali,
• co zrobić w sytuacjach trudnych, nieoczekiwanych, dotychczas nieznanych…

 

Szkolenie będzie miało charakter interaktywny. Zostanie przeprowadzone w taki sposób by uczestnicy mogli uczyć się w oparciu o własne doświadczenie i wyciągane z niego wnioski. Istotnym elementem szkolenia będą ćwiczenia pomocne w przygotowaniu uczestników do zastosowania uczonych umiejętności w praktyce.

 


PLAN SZKOLENIA:

– Przygotowanie do spotkania
– Rola celów w sprzedaży
– Stawianie celów SMART, DSC
– Pierwsze wrażenie i wizerunek handlowca
– Umawianie się na spotkanie
– Small talk
– Badanie potrzeb
– Metoda Sokratesa
– Pytania otwarte, zamknięte
– Presupozycje
– Słowa zwrotnice
– Wybory alternatywne
– Prezentacja oferty 
– Sztuka argumentacji 
– Język korzyści
– Technika rozbioru obiekcji
– Dozwolone ustępstwa negocjacyjne
– Zamykanie sprzedaży
– Autorefleksja nad wynikiem sprzedaży

 

Koszt: 280 zł/osoba(210 zł/osoba dla członków PFSZN)
Termin: 14 listopada 2011 roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22


Osoba prowadząca: Aleksandra Połcik, absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydział Geodezji i Kartografii, Doktorantka na rodzimym wydziale. Trener w sztuce NLP certyfikat wydany przez Ph.D. Christina Hall NLP Meta Master Trainer; The Society of Neuro-Linguistic Programming California. Ośmioletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów rozwojowych. Działalność zawodowa przede wszystkim obejmuje edukację i rozwój sił sprzedaży. Od 5 lat pracuje w segmencie rynku nieruchomości i inwestycji.