W dniu 27 kwietnia 2012 r. do biura Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych wpłynęło pismo od Ministra Sprawiedliwości z zaproszeniem na spotkanie, które ma się odbyć w dniu 11 maja 2012 r. o godz. 12:30 w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości i dotyczyć projektu zmian ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Celem spotkania ma być wysłuchanie argumentów środowiska dotyczących deregulacji zawodów zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami.